•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
"O pszczółce, która szczęścia szukała"
Powiększ
Przedstawienie w wykonaniu Opiekunek dziecięcych w Miejskim Przedszkolu Nr 2

Praktyki oraz realizacja treści przedmiotu; Opieka na dzieckiem w placówce są integralnymi częściami programu Policealnego Studium Zawodowego o kierunku: Opiekunka dziecięca znajdującego się w ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej. Ich odbycie stanowi konieczny warunek do uzyskania kwalifikacji do pracy w tym zawodzie, są dużą szansą sprawdzenia faktycznych predyspozycji słuchaczek do pracy z małymi dziećmi i zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej jest miejscem, w którym słuchaczki Studium zapoznają się z realiami panującymi w placówce umożliwiającymi Im pierwsze sprawdzenie się w pracy opiekuńczej, wychowawczej i stymulującej rozwój dziecka w wieku do lat czterech. Realizując treści programowe dotyczące technik teatralnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi, słuchaczki przygotowały i w dniu 6 grudnia, podczas wizyty Mikołaja w przedszkolu, zaprezentowały przedstawienie teatralne dla dzieci pt „O Pszczółce, która szczęścia szukała”. Piękna dekoracja, samodzielnie wykonane stroje i wspaniała gra aktorska wzbudziły zachwyt dzieci i zgromadzonej publiczności a układ choreograficzny do muzyki klasycznej J. Straussa wywołał duże owacje. Zaangażowanie się słuchaczek w przygotowanie przedstawienia, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce pozwalają stwierdzić, iż tego rodzaju działania mają wpływ na rozwijanie kompetencji zawodowych przyszłych opiekunek i przygotowanie Ich do pełnienia roli zawodowej w placówce. Mamy nadzieję, iż dalsza współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego z przedszkolem przełoży się na jakość praktyk, które będą cennym źródłem doświadczenia, wiedzy i dobrego przygotowania się słuchaczek Studium do roli opiekunki dziecięcej.

Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa