•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Informacja dla absolwentów Szkół Policealnych
Powiększ
dot. suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Zgodnie z komunikatem  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie informujemy, że suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  wydawane są przez OKE  wyłącznie na wniosek zdającego.

 

 O suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”) i otrzymały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie suplementu i wysłać go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres 31-978 Kraków, os. Szkolne 37.

Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa