•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

POTWIERDZONE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

AU.36 – prowadzenie rachunkowości

AU.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin   publicznych

 

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

 

 

Szkolny plan nauczania technika rachunkowości.pdf

 

Technik Rachunkowości jest idealnym kandydatem do pracy w oddziałach finansowo – księgowych firm i instytucji finansowych m.in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych.

 

 

Po ukończeniu naszej szkoły będziesz biegle poruszał się w prawie podatkowym, będziesz miał rozeznanie jak działa księgowość i finanse dużej firmy.

 

Dobre zarządzanie pieniędzmi w naszych czasach to skarb – dajemy Ci możliwość zdobycia takiej wiedzy!

 

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 

Perspektywy pracy:

Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Okres nauki: 2 lata.

 


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa